Skip to main content

FAQ

 

Breadcrumb

Home / FAQ
 • Vad är brandskyddat trä? 

  Brandskyddat trä efterfrågas av arkitekter och byggare t ex i offentliga byggnader och som fasader i flervåningshus, där obehandlat trä inte kan användas enligt nuvarande svenska byggregler i BBR. Ett sätt är att använda brandskyddat trä, men flertalet traditionella brandskyddsmedel uppfyller inte krav på beständighet vid utomhusanvändning. Frågan har aktualiserats på nordisk nivå som en följd av skadeutredningar.

 • Hur fungerar brandskyddet? 

  Träs brandegenskaper kan påverkas på kemisk väg med s k brandskydds- eller flamskyddsmedel. Egenskaper som påverkas är tid till antändning, flamspridning samt värme- och rökutveckling. Brandskyddsmedel har betydelse främst för det tidiga brandförloppet och tiden till övertändning av t ex ett rum kan förlängas. För den fullt utvecklade branden har brandskyddsmedel mindre betydelse. Även brandskyddat trä förkolas och det kan inte göras helt obrännbart. Vid en tillräckligt kraftig brand brinner även brandskyddat trä.

 • Vad ska man tänka på? 

  Det är relativt lätt att uppnå hög brandklass för trämaterial t ex genom impregnering med brandskyddsmedel. Svårigheten är att samtidigt bibehålla träets övriga goda egenskaper. Det behövs normalt stora tillsatser för att uppnå tillräckligt brandskydd, vilket bidrar till att övriga egenskaper kan påverkas. Tillsatserna är ofta vattenlösliga och har därför en tendens till att ta upp fukt och att migrera vid varierande luftfuktigheter. Detta kan ge höga fuktkvoter i brandskyddsimpregnerat trä och saltutfällningar på träytan. Inomhus är detta främst ett estetiskt problem, men utomhus kan brandskyddseffekten försvinna genom att brandskyddsmedlet lakas ur.


 • Hur gör man? 

  Brandskyddsmedel kan tillsättas genom impregnering in i träet eller som ett skyddande ytskikt. Impregnering ger normalt ett mer varaktigt och oömt skydd. Helt brandförlopp i en byggnad eller ett rum. Brandskyddsmedel har störst inverkan i brandens tidiga skede, där ytskiktens egenskaper kan förbättras. Brandskyddsmedel minskar värmeutvecklingen vid brand.