Skip to main content

Certifiering

 

Breadcrumb

Home / Certifiering

Träprodukter skall alltid ha en prestandadeklaration oavsett om träprodukten är obehandlad, brandsskyddsmålad eller någon annan form av behandlad t.ex. royalimpregnerad eller kiselimpregnerad. Övriga nationella klasser verifieras via typgodkännandebevis.

 

På plats-målning kräver omfattande egenkontroll med flertalet mätpunkter som dokumenteras. På plats-målning kan inte CE certifieras och inte heller verifieras via typgodkännandebevis.

 

Det typgodkännandebevis kan verifiera är brandegenskaper som inte går att CE certifiera t.ex. SP-Fire 105 och tillverkningskontrollen är således relevant för den klassningen samt tillverkningskontroll av själva färgtillverkningen. Däremot kan inte på platsmålning omfattas av typgodkännandebevis. Det finns en möjlighet att certifiera enligt principer som anges i ETA. Mer information kommer om denna möjlighet.

 

Tips: Använd NBT checklista för kontroll av egenskaper och certifierande dokumentation.

 

Visa som PDF