Skip to main content

Certifiering

 

Breadcrumb

Home / Certifiering

Allt massivt trä och plywood som placeras den Europeisk marknad måste vara certifierad. Den dokumentation som utgör certifierande dokument skall vara utställd av ackrediterat anmält organ t.ex. RISE. Annan dokumentation eller utlåtande är inte certifierande och kan inte ersätta kravet på t.ex. CE certifikat.

 

Träprodukter skall alltid ha en prestandadeklaration oavsett om träprodukten är obehandlad, brandskyddad eller någon annan form av behandlad t.ex. royalimpregnerad eller kiselimpregnerad. Träproduktens egenskaper deklareras enligt kraven i harmoniserad produktstandard t.ex. EN14915 (massivt trä) eller EN13986 (träbaserade skivor) samt att ingå i CE certifikat.

 

För nationella krav t.ex. SP-Fire 105 rekommenderar NBT att nedströmsanvändare skall begära information om typgodkännandebevis som är en certifierande handling för nationella krav enligt Boverkets BBR t.ex. SP-Fire 105, egenskaper inom ramen för rimlig livslängd med mera. Om typgodkännandebevis inte finns att tillgå rekommenderas utlåtande från ackrediterat organ om produkten och systemuppbyggnadens egenskaper.

 

Krav på CE certifiering är obligatorisk lag och implanterad i Boverkets BBR sedan 2013 via CPR 305/2011 och relevant harmoniserad produktstandard.

 

Tips: Använd NBT checklista för kontroll av egenskaper och certifierande dokumentation.

 

Visa som PDF