Skip to main content

EN 16755

 

Breadcrumb

Home / EN 16755

EN 16755  

Europeisk standard om bruksklasser för brandskyddade träprodukter, EN 16755, godkändes vid omröstning i juni 2017. Standardens namn är “Durability of reaction to fire performance – Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications”.

 

Den ersätter den tidigare tekniska specifikationen CEN/TS 15912 med samma namn -men då den nya standarden inte skiljer sig från den tekniska specifikationen så är provade produkter som är godkända enligt CEN/TS 15912 även fortsättningsvis godkända.

 

Provningen avser brandskyddsmedlets hygroskopiska egenskaper och långtidsbeständiga brandtekniska egenskaper efter väderexponering, inte träslaget som sådant.

 

BILDEN höst upp på denna sida visar impregneringsmedel som inte har godkända egenskaper enligt EN16755 EXT. Det vita som ser ut som kristaller är så kallad urlakning.

 

BS EN16755 EXT har inte samma samma egenskaper som EN16755.

Kriterierna för att visa bruksklasser av brandskyddets beständighet och säkerställa att produkten håller måttet under dess livscykel provas enligt EN 16755 – Durability of reaction to fire performance. Standarden har en röd tråd genom ASTM D2898, NT-Fire 053, CEN/ts 15912 och nu som Europeisk provningsstandard EN16755 INT1, INT2, EXT.

 

Medlemsländer tillämpar EN16755 EXT enligt grundläggande kravkriterier, bortsett från Storbritannien som valt att inte ta en viktig parameter som förenklat innebär att THR 600s inte tillåts öka ≤20% jämfört med de prover som genomgått accelererad åldring. I Storbritannien kan således produktegenskaper beskrivas godkända såsom BS EN16755 EXT, men godkännandet gäller inte i t.ex. Norge, Danmark, Finland, Sverige eftersom provningsstandarden inte efterlevs såsom EN16755 EXT.

 

Visa som PDF