Skip to main content

INT 2

 

Breadcrumb

Home / INT 2

INT 2 

INT 2 är en tuffare klass än INT 1 och avser permanent användning inomhus och i väderskyddad miljö samt högre och skiftande omgivande fuktkvot än normalt inomhusklimat t.ex. vindsutrymmen, kallförråd m.m. Ett vanligt problem inom denna klass är att produkten inte klarar växlande klimat. Fuktangreppen som kan uppstå kan resultera i mögelbildning, färgsläpp och urlakning. Detta kan orsaka hälsoproblem om mögelsporer sprids i fastigheten och dessutom orsaka mycket stora saneringskostnader.

 

INT 2 klassning omfattar inte brandprovning av materialet men är en förutsättning för att kunna klassificera EXT klass.

 

Visa som PDF