Skip to main content

Kort om beständighet

 

Breadcrumb

Hem / Kort om beständighet

Kort om beständighet 

Beständighet inom området brandskyddat trä är ett ofta förbisett område. Det är lätt att gå i fällan att bara titta på de initiala egenskaperna och glömma bort vad som händer när väder och vind får härja fritt på exempelvis en fasad.

 

Det är helt enkelt så att det är en stor skillnad på produkt och produkt när det kommer till beständighet. Ett jämförande exempel från kläder som de flesta känner till är en mörk tröja med dålig infärgning och bristfällig fiber. Den kan klara sig bra inomhus innan den tvättas men redan efter en dag i solen, eller vid första tvätten, märks tydliga tråkiga spår efter ett oönskat slitage.

 

På motsvarande sätt är det med brandskyddat trä. Det gäller att välja rätt produkt efter ändamål. Produkter delas enligt EN 16755 in i tre olika DRF-klasser (Durability of Reaction to Fire):

 

INT-1 = Permanent användning inomhus.
INT-2 = Permanent användning inomhus och i väderskyddad miljö samt högre och skiftande omgivande fuktkvot än normalt inomhusklimat t.ex. vindsutrymmen, kallförråd.
EXT = Permanent användning i exteriör miljö såsom träfasad med verifierade beständiga brandtekniska egenskaper.

 

Visa som PDF